1933 წელს დაწყებული ინოვაციების სერიით ჰაკმა მოახდინა წყლის ანალიტიკის რევოლუცია, გარდაიქმნა უფრო სწრაფ, მარტივ, და ეკოლოგიურად სუფთა პროცესად. ჰაკის დამსახურებით წყლის ანალიზის რეზულტატები გახდა სანდო. 85 წელია რაც ჰაკის ინსტრუმენტების და რეაგენტების ფართო სპექტრი აფართოებს კაცობრიობის ცოდნას წყლის ფიზიკური, ქიმიური, და მიკრობიოლოგიური ანალიტიკის გამარტივებით. ჰაკის პროდუქციას გამოიყენება თითქმის ყველა ქვეყანაში, დაწყებული მუნიციპალური მომხმარებლებით, დასრულებული კერძო კომპანიებით საკვები და სასმელი პროდუქციის წარმოებებში, ენერგეტიკაში, ლაბორატორიებში...
2019 წელს, ჰაკმა მოიცვა სამხრეთ კავკასია (საქართველო, აზერბაიჯანი, სასომხეთი) პროდუქციის სრული ჩამონათვალით და ასევე სრული ტექნიკური მომსახურებით. ამისთვის ჰაკმა შეარჩია ქართული წყლის და ჩამდინარე წყლების საინჟინრო კომპანია VORTEX Water Engineering.

Moving into an optimized,

data-driven


future

Moving into an optimized,

data-driven


future

1933 წელს დაწყებული ინოვაციების სერიით ჰაკმა მოახდინა წყლის ანალიტიკის რევოლუცია, გარდაიქმნა უფრო სწრაფ, მარტივ, და ეკოლოგიურად სუფთა პროცესად. ჰაკის დამსახურებით წყლის ანალიზის რეზულტატები გახდა სანდო. 85 წელია რაც ჰაკის ინსტრუმენტების და რეაგენტების ფართო სპექტრი აფართოებს კაცობრიობის ცოდნას წყლის ფიზიკური, ქიმიური, და მიკრობიოლოგიური ანალიტიკის გამარტივებით. ჰაკის პროდუქციას გამოიყენება თითქმის ყველა ქვეყანაში, დაწყებული მუნიციპალური მომხმარებლებით, დასრულებული კერძო კომპანიებით საკვები და სასმელი პროდუქციის წარმოებებში, ენერგეტიკაში, ლაბორატორიებში.. 2019 წელს, ჰაკმა მოიცვა სამხრეთ კავკასია (საქართველო, აზერბაიჯანი, სასომხეთი) პროდუქციის სრული ჩამონათვალით და ასევე სრული ტექნიკური მომსახურებით. ამისთვის ჰაკმა შეარჩია ქართული წყლის და ჩამდინარე წყლების საინჟინრო კომპანია VORTEX Water Engineering.

Moving into an optimized,

data-driven


future

1933 წელს დაწყებული ინოვაციების სერიით ჰაკმა მოახდინა წყლის ანალიტიკის რევოლუცია, გარდაიქმნა უფრო სწრაფ, მარტივ, და ეკოლოგიურად სუფთა პროცესად. ჰაკის დამსახურებით წყლის ანალიზის რეზულტატები გახდა სანდო. 85 წელია რაც ჰაკის ინსტრუმენტების და რეაგენტების ფართო სპექტრი აფართოებს კაცობრიობის ცოდნას წყლის ფიზიკური, ქიმიური, და მიკრობიოლოგიური ანალიტიკის გამარტივებით. ჰაკის პროდუქციას გამოიყენება თითქმის ყველა ქვეყანაში, დაწყებული მუნიციპალური მომხმარებლებით, დასრულებული კერძო კომპანიებით საკვები და სასმელი პროდუქციის წარმოებებში, ენერგეტიკაში, ლაბორატორიებში.. 2019 წელს, ჰაკმა მოიცვა სამხრეთ კავკასია (საქართველო, აზერბაიჯანი, სასომხეთი) პროდუქციის სრული ჩამონათვალით და ასევე სრული ტექნიკური მომსახურებით. ამისთვის ჰაკმა შეარჩია ქართული წყლის და ჩამდინარე წყლების საინჟინრო კომპანია VORTEX Water Engineering.