SUEZ: Water Laboratory Equipment

SUEZ

თარიღი: 2023 წელი შესრულებული პროექტი: მიწოდებული ლაბორატორიის მოწყობილობების მწარმოებელი არის გერმანულ – ამერიკული წყლის სისტემების ანალიტიკის მსოფლიო ბაზრის უპირობო ლიდერი კომპანია – HACH პროექტის მიზანი: SUEZ -ის აზერბაიჯანის ფილიალის წყლის ანალიტიკის ლაბორატორიის განახლება. პროექტის დეტალები: 2022 წელს მოხდა SUEZ -ს და ჩვენს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმება, რის ფარგლებშიც, რეგიონში SUEZ -ის ლაბორატორიული მოწყობილობებით მომარაგების […]

PepsiCo: Water Filtration and Disinfection

pepsico

თარიღი: 2023 წლის იანვარი შესრულებული პროექტი: ნედლი წყლის მულტიმედია ფილტრით და ულტრაიისფერი დასხივებით დამუშავება. პროექტის მიზანი: წყალში არსებული სიმღვრივის ნაწილაკების შემცირება და მიკრობიოლოგიური დამუშავება. პროექტის დეტალები: დამონტაჟებული მულტიმედია ფილტრის მასალა არის უჟანგავი ფოლადი – AISI304, ხოლო ულტრაიისფერი დასხივების სისტემის – AISI 316; სისტემის ავტომატურ მართვას უზრუნველყოფს SIEMENS-ის ჭკვიანი კონტროლერი.

New Farm: Compact Ultrafiltration

new-farm

თარიღი: თებერვალი, 2023 შესრულებული პროექტი: კომპანია “ახალი ფერმისთვის” ულტრაფილტრაციის სისტემის მიწოდება და ექსპლუატაციაში გაშვება. პროექტის მიზანი: მტკვრის წყლიდან სასმელი წყლის მიღება, მექანიკური დამუშავება და გაუსნებოვნება. პროექტის დეტალები: დამონტაჟდა კონტეინიზირებული წყლის დამუშავების სისტემა, ოთხ ეტაპიანი დამუშავებით, მულტიმედია ფილტრაცია, კარტრიჯული ფილტრაცია, შემდეგ ულტრაფილტრაცია და გაუსნებოვნება. დამუშავებული წყალი გადადის წყლის სადისტრიბუციო რეზერვუარებში, საიდანაც ხდება მისი განაწილება ფერმაში.

Siemens Energy: Supply of Lab Equipment

siemens-energy

თარიღი: 2022 წელი შესრულებული პროექტი: Მიწოდებული ლაბორატორიული მოწყობილობების ჩამონათვალი მოიცავს: სპექტროფოტომეტრს, ელექტროქიმიურ ანალიზატორებს, სიმღვრივის მზომებს და ა.შ. პროექტის მიზანი: Siemens Energy Global-ის ახალ თბოელექტროსადგურში დასამუშავებელი და დამუშავებული წყლის ხარისხის მუდმივი კონტროლი. პროექტის დეტალები: ლაბორატორიის შესაძლებლობებშია ტექნიკურ და ჩამდინარე წყალში 500-მდე სხვადასხვა ქიმიური და ფიზიკური პარამეტრების განსაზღვრა. მოწყობილობების მწარმოებლები არიან HACH და მსგავსი რანგის სხვა გერმანულ […]

Coca Cola: Filtration and Disinfection

coca-cola

თარიღი: 2019 შესრულებული პროექტი: წყლის გაუსნებოვნების სისტემის ინსტალაცია და ექსპლუატაციაში გაშვება კოკა კოლას ახალ საწარმოში, ნატახტარში. პროექტის მიზანი: წყალში მიკრობიოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და “მთის წყლის” მექანიკური ფილტრაცია სიმღვრივის შემცირების მიზნით, კოკა კოლა-ს მიერ შედგენილი ტექნოლოგიური სქემის მიხედვით. პროექტის დეტალები: ქლორის დოზირება ხდება კონტროლირებად რეჟიმში, წყლის ნაკადიდან გამომდინარე, რასაც აკონტროლებენ დამონტაჟებული ტურბინული ტიპის მრიცხველები. “მთის წყლის” […]

Kutaisi International Airport: Automatization

kutaisi-aeroporti

თარიღი: 2021 წელი შესრულებული პროექტი: ქუთაისის აეროპორტში არსებული წყლის მოპოვების, ფილტრაციის და დისტრიბუციის სისტემის ავტომატიზაცია კომპანია “ToxSoft საქართველოსთან” თანამშრომლობით და კომპანია IN-SI-ს დაკვეთით. პროექტის მიზანი: არსებული სისტემის ხელით მართვის რეჟიმიდან, სისტემის ავტომატური მართვის რეჟიმში გადაყვანა. პროექტის დეტალები: მოხდა სისტემის შემადგენელი კომპონენტების ურთიერთდაკავშირება PLC კონტროლერით. გაიწერა ტუმბოების აქტივაციის და ნაკადის რეგულირების ავტომატური ალგორითმი. HMI მონიტორზე SCADA […]

Green Cape Botanico: Wastewater Treatment

green cape botanico

Project: Wastewater & water treatment systems. Design, supply, installation, and commissioning of wastewater treatment plant; supply installation, and commissioning of already existing design of water treatment plant.

GWP: Detection of Turbidity

gwp

Project: Detection of turbidity in potable water Ongoing project: Installation and commissioning of online turbidity meters in 14 water distribution centers of GWP. Aim of the project is to have capability of detection of deviation of turbidity levels from national drinking water standard.

Hotel Mercury: Water Preparation

hotel-mercury

Project: Setup of drinking and technical grade waters. Design, supply, installation and commissioning of water treatment system for treatment of municipally supplied water into high quality technical water.

Ytong Caucasus: Water Filtration

ytong

Three stage treatment layout has been selected for YTONG Caucasus building materials factory located in Tbilisi, Georgia. Source water is a channel passing by the plant and is highly polluted, thus a special approach was required to acheive treated water of acceptable quality. Three phases of mechanical treatments are combined with oxidation, and based on surbidity of the water, the velocity of filtration is modified which lets us achieve required filtration effectiveness.