დიზაინი

Design & Installation

სასმელი, ტექნიკური, და ჩამდინარე წყლების საინჟინრო
სისტემების, ასევე წყლის ფიზიკური და ქიმიური პარამეტრების ანალიტიკის სისტემების
დიზაინი, მონტაჟი, ექსპლუატაცია.

Our Customers

News

Pepsico

PEPSICO: WATER SOFTENING

Ongoing project: supply of automatic softening system which removes minerals and hardness from water. Filters are regenerated with salt using a periodic backwashing method. Aim of the project is to obtain water free of minerals.

RMG

RMG: BIOLOGICAL CLEANER

Ongoing project: design, construction, installation and commissioning of a wastewater treatment plant using the AQUAMAX® system manufactured by ATB Water GmbH.

RUSTAVI AZOT

RUSTAVI AZOT: WATER METER

Ongoing project: supply of portable ultrasonic flow meter with magnetic sensors from DN 50 to 1500, used for water flow monitoring and data analysis.