1933 წელს დაწყებული ინოვაციების სერიით ჰაკმა მოახდინა წყლის ანალიტიკის რევოლუცია, გარდაიქმნა უფრო სწრაფ, მარტივ, და ეკოლოგიურად სუფთა პროცესად. ჰაკის დამსახურებით წყლის ანალიზის რეზულტატები გახდა სანდო. 85 წელია რაც ჰაკის ინსტრუმენტების და რეაგენტების ფართო სპექტრი აფართოებს კაცობრიობის ცოდნას წყლის ფიზიკური, ქიმიური, და მიკრობიოლოგიური ანალიტიკის გამარტივებით. ჰაკის პროდუქცია გამოიყენება თითქმის ყველა ქვეყანაში, დაწყებული მუნიციპალური მომხმარებლებით, დასრულებული კერძო კომპანიებით საკვები და სასმელი პროდუქციის წარმოებებში, ენერგეტიკაში, ლაბორატორიებში…
2019 წელს, ჰაკმა მოიცვა სამხრეთ კავკასია (საქართველო, აზერბაიჯანი, სასომხეთი) პროდუქციის სრული ჩამონათვალით და ასევე სრული ტექნიკური მომსახურებით. ამისთვის ჰაკმა შეარჩია ქართული წყლის და ჩამდინარე წყლების საინჟინრო კომპანია VORTEX Water Engineering.

 

ბროშურა კვების მრეწველობისთვის

სასმელი და ჩამდინარე წყლებისთვის პროდუქციის და მომსახურებების კატალოგი

1933 წელს დაწყებული ინოვაციების სერიით ჰაკმა მოახდინა წყლის ანალიტიკის რევოლუცია, გარდაიქმნა უფრო სწრაფ, მარტივ, და ეკოლოგიურად სუფთა პროცესად. ჰაკის დამსახურებით წყლის ანალიზის რეზულტატები გახდა სანდო. 85 წელია რაც ჰაკის ინსტრუმენტების და რეაგენტების ფართო სპექტრი აფართოებს კაცობრიობის ცოდნას წყლის ფიზიკური, ქიმიური, და მიკრობიოლოგიური ანალიტიკის გამარტივებით. ჰაკის პროდუქცია გამოიყენება თითქმის ყველა ქვეყანაში, დაწყებული მუნიციპალური მომხმარებლებით, დასრულებული კერძო კომპანიებით საკვები და სასმელი პროდუქციის წარმოებებში, ენერგეტიკაში, ლაბორატორიებში…
2019 წელს, ჰაკმა მოიცვა სამხრეთ კავკასია (საქართველო, აზერბაიჯანი, სასომხეთი) პროდუქციის სრული ჩამონათვალით და ასევე სრული ტექნიკური მომსახურებით. ამისთვის ჰაკმა შეარჩია ქართული წყლის და ჩამდინარე წყლების საინჟინრო კომპანია VORTEX Water Engineering.

 

ბროშურა კვების მრეწველობისთვის

სასმელი და ჩამდინარე წყლებისთვის პროდუქციის და მომსახურებების კატალოგი

1933 წელს დაწყებული ინოვაციების სერიით ჰაკმა მოახდინა წყლის ანალიტიკის რევოლუცია, გარდაიქმნა უფრო სწრაფ, მარტივ, და ეკოლოგიურად სუფთა პროცესად. ჰაკის დამსახურებით წყლის ანალიზის რეზულტატები გახდა სანდო. 85 წელია რაც ჰაკის ინსტრუმენტების და რეაგენტების ფართო სპექტრი აფართოებს კაცობრიობის ცოდნას წყლის ფიზიკური, ქიმიური, და მიკრობიოლოგიური ანალიტიკის გამარტივებით. ჰაკის პროდუქცია გამოიყენება თითქმის ყველა ქვეყანაში, დაწყებული მუნიციპალური მომხმარებლებით, დასრულებული კერძო კომპანიებით საკვები და სასმელი პროდუქციის წარმოებებში, ენერგეტიკაში, ლაბორატორიებში…
2019 წელს, ჰაკმა მოიცვა სამხრეთ კავკასია (საქართველო, აზერბაიჯანი, სასომხეთი) პროდუქციის სრული ჩამონათვალით და ასევე სრული ტექნიკური მომსახურებით. ამისთვის ჰაკმა შეარჩია ქართული წყლის და ჩამდინარე წყლების საინჟინრო კომპანია VORTEX Water Engineering.

 

ბროშურა კვების მრეწველობისთვის

სასმელი და ჩამდინარე წყლებისთვის პროდუქციის და მომსახურებების კატალოგი