ალ. ყაზბეგის გამზირი 2. თბილისი,საქართველო 0160

(+995) 557771028

info@vortex.ge

(+995) 593607015

techservice@vortex.ge

(+995) 599332660

purchasing@vortex.ge

(+995) 557654164

hach@vortex.ge

vortex.ge

sales@vortex.ge