...

კოლიფორმული ბაქტერიების ყოფნა - არყოფნის (P/A) ტესტი. გამოიყენება სასმელი და ჩამდინარე, ასევე რეკრეაციული წყლების ანალიზისთვის. პლასტმასის შეფუთვაში.

მეტის ნახვა
...

სასმელ, ტექნიკურ, ჩამდინარე და რეკრეაციულ წყლებში ეშერიხე კოლის ყოფნა - არყოფნის (P/A) ტესტი. შეესაბამება 9221D სტანდარტის მეთოდს. პლასტმასის შეფუთვაში.

მეტის ნახვა
...

m-ColiBlue24® - ეშერიხე კოლის და საერთო კოლიფორმების დადგენა 24 საათში. არ საჭიროებს გაუწყლოვნებულ მასას. პლასტმასის ამპულებში. 50 ტესტი.

მეტის ნახვა
...

m-ColiBlue24® ეშერიხე კოლის და საერთო კოლიფორმების დადგენა 24 საათში. არ საჭიროებს გაუწყლოვნებულ მასას. შუშის ამპულებში. 20 ტესტი.

მეტის ნახვა
...

ბიოლოგიური აქტივობის რეაქციის ტესტი (BART) ლორწოს წარმომქმნელი ბაქტერიის აღმოსაჩენად, როგორც აერობული, ასევე ანაერობული ბაქტერიებისთვის. 9 ტესტი.

მეტის ნახვა
...

საერთო აერობული ბაქტერიის, სოკოს და ობის ბაქტერიების ტესტი. ტესტის ზედაპირი არის ორმხრივი, რომლებიც ასრულებენ სხვადასხვა ტიპის ბაქტერიის აღმოჩენის ფუნქციას. 10 ტესტი.

მეტის ნახვა
...

საერთო აერობული ბაქტერიის და საერთო კოლიფორმების ტესტი. ტესტის ზედაპირი არის ორმხრივი, რომლებიც ასრულებენ სხვადასხვა ტიპის ბაქტერიის აღმოჩენის ფუნქციას.

მეტის ნახვა

...

ეშერიხე კოლის და საერთო კოლიფორმების ყოფნა - არ ყოფნის (P/A) ტესტი. HACH - ის მეთოდებით 8319 და 8364. 120 ტესტი ჯამში, 12 ცალი 10 სინჯარიანი შეკვრები.

მეტის ნახვა

...

m-ColiBlue24® - ეშერიხე კოლის და საერთო კოლიფორმების დადგენა 24 საათში, როგორც შუშის, ასევე პლასტმასის ამპულებში. წითელი და ლურჯი ფერი

მეტის ნახვა
...

m-HPC „ბულიონი“ - წყალში ჰეტეროტროფული ბაქტერიების რაოდენობის განსაზღვრა. HACH მეთოდი 8074. პლასტმასის ამპულებში. 50 ტესტი.

მეტის ნახვა
...

სასმელ, ტექნიკურ, ჩამდინარე და რეკრეაციულ წყლებში ფსევდომონას ბაქტერიის განსაზღვრისთვის, პლასტმასის ამპულები, 2 მლ. 50 ტესტი

მეტის ნახვა
...

M-Endo-ს ბულიონი საერთო კოლიფორმების და ეშერიხე კოლის განსაზღვრისთვის. პლასტმასის ამპულები. 2 მლ. 50 ტესტი

მეტის ნახვა
...

M-Endo-ს ბულიონი, საერთო კოლიფორმების და ეშერიხე კოლის განსაზღვრისთვის. შუშის ამპულებში. 2 მლ. 20 ტესტი.

მეტის ნახვა
...

Petri dish 2 მილილიტრი ბულიონისთვის და Ø 47 მილიმეტრიანი მემბრანული ფილტრი. შეკვრაში 100 ცალი. სტერილიზებული.

მეტის ნახვა
...

სტერილური, სერტიფიცირებული ნიმუშის ასაღები ჩანთა, 100 მილილიტრი მოცულობის. აცილებს 10 მილიგრამ ქლორს 100 მილილიტრ ნიმუშში. შეკვრაში 100 ცალი

მეტის ნახვა
...

საერთო კოლიფორმების მობილური ლაბორატორია, ყველა საჭირო ინსტრუმენტით მცირე მასშტაბული მიკრობიოლოგიური ანალიზების გასაკეთებლად.

მეტის ნახვა