ლუდვიგ კრონეს მიერ გერმანიაში, დუისბურგში 1921 წელს დაარსების დღიდან, KROHNE აწარმოებს სითხეებისა და აირების ფიზიკური პარამეტრების გაზომვის ინსტრუმენტებს.

საუკუნის განმავლობაში KROHNE ავითარებდა ტექნოლოგიებს პერმანენტული ინოვაციების დანერგვით, დღეს KROHNE ასაქმებს 4000 – ზე მეტ ადამიანს, საიდანაც 10% არის R&D მუშაკი, რაც კიდევ უფრო ავითარებს გაზომვის ტექნოლოგიებს, და სწორად ამ მუდმივი გამოგონების და განვითარების სისტემის დამსახურებაა ის, რომ KROHNE არის ერთ – ერთი პირველი კომპანია, რომელიც საფუძველს უყრის „ჭკვიანი საგნების“ ინტერნეტ ტექნოლოგიებს (IoT) პროცესების ინდუსტრიაში. KROHNE– ს მიერ მიღწეული გერმანული სიზუსტე კარგად გამოიხატება მის სლოგანში – „გაზომე ფაქტები“.

2021 წელს, KROHNE უკვე ოფიციალურად შემოვიდა საქართველოს ბაზარზე პროდუქციის სრული ჩამონათვალით და ასევე სრული ტექნიკური მომსახურებით. ამისთვის მათ შეარჩიეს ქართული წყლის და ჩამდინარე წყლების საინჟინრო კომპანია VORTEX Water Engineering.

 

სასმელი, ტექნიკური, და ჩამდინარე წყლების მიმართულება

საწარმოო პროცესების ინსტრუმენტაცია

ლუდვიგ კრონეს მიერ გერმანიაში, დუისბურგში 1921 წელს დაარსების დღიდან, KROHNE აწარმოებს სითხეებისა და აირების ფიზიკური პარამეტრების გაზომვის ინსტრუმენტებს.

საუკუნის განმავლობაში KROHNE ავითარებდა ტექნოლოგიებს პერმანენტული ინოვაციების დანერგვით, დღეს KROHNE ასაქმებს 4000 – ზე მეტ ადამიანს, საიდანაც 10% არის R&D მუშაკი, რაც კიდევ უფრო ავითარებს გაზომვის ტექნოლოგიებს, და სწორად ამ მუდმივი გამოგონების და განვითარების სისტემის დამსახურებაა ის, რომ KROHNE არის ერთ – ერთი პირველი კომპანია, რომელიც საფუძველს უყრის „ჭკვიანი საგნების“ ინტერნეტ ტექნოლოგიებს (IoT) პროცესების ინდუსტრიაში. KROHNE– ს მიერ მიღწეული გერმანული სიზუსტე კარგად გამოიხატება მის სლოგანში – „გაზომე ფაქტები“.

2021 წელს, KROHNE უკვე ოფიციალურად შემოვიდა საქართველოს ბაზარზე პროდუქციის სრული ჩამონათვალით და ასევე სრული ტექნიკური მომსახურებით. ამისთვის მათ შეარჩიეს ქართული წყლის და ჩამდინარე წყლების საინჟინრო კომპანია VORTEX Water Engineering.

 

სასმელი, ტექნიკური, და ჩამდინარე წყლების მიმართულება

საწარმოო პროცესების ინსტრუმენტაცია

ლუდვიგ კრონეს მიერ გერმანიაში, დუისბურგში 1921 წელს დაარსების დღიდან, KROHNE აწარმოებს სითხეებისა და აირების ფიზიკური პარამეტრების გაზომვის ინსტრუმენტებს.

საუკუნის განმავლობაში KROHNE ავითარებდა ტექნოლოგიებს პერმანენტული ინოვაციების დანერგვით, დღეს KROHNE ასაქმებს 4000 – ზე მეტ ადამიანს, საიდანაც 10% არის R&D მუშაკი, რაც კიდევ უფრო ავითარებს გაზომვის ტექნოლოგიებს, და სწორად ამ მუდმივი გამოგონების და განვითარების სისტემის დამსახურებაა ის, რომ KROHNE არის ერთ – ერთი პირველი კომპანია, რომელიც საფუძველს უყრის „ჭკვიანი საგნების“ ინტერნეტ ტექნოლოგიებს (IoT) პროცესების ინდუსტრიაში. KROHNE– ს მიერ მიღწეული გერმანული სიზუსტე კარგად გამოიხატება მის სლოგანში – „გაზომე ფაქტები“.

2021 წელს, KROHNE უკვე ოფიციალურად შემოვიდა საქართველოს ბაზარზე პროდუქციის სრული ჩამონათვალით და ასევე სრული ტექნიკური მომსახურებით. ამისთვის მათ შეარჩიეს ქართული წყლის და ჩამდინარე წყლების საინჟინრო კომპანია VORTEX Water Engineering.

 

სასმელი, ტექნიკური, და ჩამდინარე წყლების მიმართულება

საწარმოო პროცესების ინსტრუმენტაცია