...
მობილური ლაბორატორიები სხვადასხვა კონფიგურაციებით.

pH, გამტარობა, საერთო გახსნილი ნაწილაკები, გახსნილი ჟანგბადი, და ა.შ. შესაძლებელია სხვადასხვა ხელსაწყოების და ქიმიურ – მიკრობიოლოგიური რეაგენტების კომბინაციების შედგენა. გარანტია ვრცელდება ყველა ელექტრო მოწყობილობაზე დამოუკიდებლად. გამოიყენება რთულ საველე პირობებში სამუშაოდ

...
მობილური ლაბორატორიები სხვადასხვა კონფიგურაციებით.

pH, გამტარობა, საერთო გახსნილი ნაწილაკები, გახსნილი ჟანგბადი, და ა.შ. შესაძლებელია სხვადასხვა ხელსაწყოების და ქიმიურ – მიკრობიოლოგიური რეაგენტების კომბინაციების შედგენა. გარანტია ვრცელდება ყველა ელექტრო მოწყობილობაზე დამოუკიდებლად. გამოიყენება რთულ საველე პირობებში სამუშაოდ