...
პორტატული წყლის ლაბორატორია

შეიცავს კოლორიმეტრს DR900, საერთო გასხნილი ნაწილაკების და pH მეტრებს, პორტატულ ინკუბატორს, ულტრაიისფერ დასხივებას, ეშერიხე კოლის და საერთო კოლიფორმების ტესტირების მოწყობილობებს, სხვა წყლის სწრაფ ქიმიურ და მიკრობიოლოგიურ ტესტებს.

...
პორტატული წყლის ლაბორატორია

შეიცავს კოლორიმეტრს DR900, საერთო გასხნილი ნაწილაკების და pH მეტრებს, პორტატულ ინკუბატორს, ულტრაიისფერ დასხივებას, ეშერიხე კოლის და საერთო კოლიფორმების ტესტირების მოწყობილობებს, სხვა წყლის სწრაფ ქიმიურ და მიკრობიოლოგიურ ტესტებს.