...
ულტრაფილტრაცია 50 მ3/ს

Culligan-ის ულტრაფილტრაციის სისტემები გამოიყენება ზედაპირული, მიწისქვეშა, და ზღვის წყლის დასამუშავებლად. აცილებს შეწონილ ნაწილაკებს (Suspended Solids), მიკრო დამაბინძურებლებს, ბაქტერიების უდიდეს ნაწილს, და ვირუსებს. იყენებს PVDF -ის ბოჭკოვან მემბრანებს, რომელიც კარგად ეთავსება მჟავიან და ტუტიან წყლებს. ხშირად იყენებენ უკუოსმოსისთვის პრე-ფილტრაციად. გამოიყენება 0.08 მიკრონიდან 300 მიკრონამდე ნაწილაკების მოსაცილებლად

...
ულტრაფილტრაცია 50 მ3/ს

Culligan-ის ულტრაფილტრაციის სისტემები გამოიყენება ზედაპირული, მიწისქვეშა, და ზღვის წყლის დასამუშავებლად. აცილებს შეწონილ ნაწილაკებს (Suspended Solids), მიკრო დამაბინძურებლებს, ბაქტერიების უდიდეს ნაწილს, და ვირუსებს. იყენებს PVDF -ის ბოჭკოვან მემბრანებს, რომელიც კარგად ეთავსება მჟავიან და ტუტიან წყლებს. ხშირად იყენებენ უკუოსმოსისთვის პრე-ფილტრაციად. გამოიყენება 0.08 მიკრონიდან 300 მიკრონამდე ნაწილაკების მოსაცილებლად