...
ციფრული ტიტრატორი

პორტატული ციფრული ტიტრატორი იძლევა საშუალებას ტიტრაციის გაკეთების მაქსიმალური სიზუსტით. ახლავს საკუთარი კარტრიჯები 40 სხვადასხვა ელემენტის გასატიტრად. შესაძლებელია როგორც ინდივიდუალური ხელსაწყოს, ასევე ხელსაწყოს და სხვადასხვა დამხმარე კომპონენტების ერთ ნაკრებად შეკვეთა

...
ციფრული ტიტრატორი

პორტატული ციფრული ტიტრატორი იძლევა საშუალებას ტიტრაციის გაკეთების მაქსიმალური სიზუსტით. ახლავს საკუთარი კარტრიჯები 40 სხვადასხვა ელემენტის გასატიტრად. შესაძლებელია როგორც ინდივიდუალური ხელსაწყოს, ასევე ხელსაწყოს და სხვადასხვა დამხმარე კომპონენტების ერთ ნაკრებად შეკვეთა