...
წყლის მრიცხველი

შეუძლია გაგზავნოს ციფრული სიგნალი ნახადის შესახებ. ზომები DN50 – 200. შეესაბამება ISO 4064 მოთხოვნებს. სერთიფიცირებულია ACS certification (American Chemical Society) მიერ, სანიტარული სტანდარტებთან შესაბამისობის შესახებ.

...
წყლის მრიცხველი

შეუძლია გაგზავნოს ციფრული სიგნალი ნახადის შესახებ. ზომები DN50 – 200. შეესაბამება ISO 4064 მოთხოვნებს. სერთიფიცირებულია ACS certification (American Chemical Society) მიერ, სანიტარული სტანდარტებთან შესაბამისობის შესახებ.