...
2105769

რკინის რეაგენტი ფხვნილის სახით FerroVer-ის მეთოდით, 0.02-3.00 მგ/ლ Fe.

...
2105769

რკინის რეაგენტი ფხვნილის სახით FerroVer-ის მეთოდით, 0.02-3.00 მგ/ლ Fe.