...
2106269

ლიმონმჟავის რეაგენტი ფხვნილის სახით. 10 მლ ნიმუშისთვის. შეკვრაში 100 ცალი.

...
2106269

ლიმონმჟავის რეაგენტი ფხვნილის სახით. 10 მლ ნიმუშისთვის. შეკვრაში 100 ცალი.