...
2771420

გამტარობის სტანდარტული ხსნარი, 1413 (µS/cm), პოტასიუმ ქლორიდი (KCl)

...
2771420

გამტარობის სტანდარტული ხსნარი, 1413 (µS/cm), პოტასიუმ ქლორიდი (KCl)