...
2771520

გამტარობის სტანდარტული ხსნარი, 12.88 (mS/cm) მილისიმენსი/სმ

...
2771520

გამტარობის სტანდარტული ხსნარი, 12.88 (mS/cm) მილისიმენსი/სმ