...
2833449

კალციუმის სიხისტე: 50 მგ/ლ CaCO3-ით. დაბალი დიაპაზონი, 500 მლ

...
2833449

კალციუმის სიხისტე: 50 მგ/ლ CaCO3-ით. დაბალი დიაპაზონი, 500 მლ