...
DEKA VS 550

წარმადობა 18 მ3/ს, აწევის სიმაღლე 7 მ. სამუშაო ტემპერატურა 0 – 50 გრადუსი. უჟანგავი ფოლადის ჩასაძირი ცენტრიფუგული პომპა. შეუძლია წყლიდან 50 მმ ზომის მყარი ნაწილაკების ამოტუმბვა. ახლავს ავტომატური დაცვა უწყლობისგან, ელექტრო ტივტივას სახით.

...
DEKA VS 550

წარმადობა 18 მ3/ს, აწევის სიმაღლე 7 მ. სამუშაო ტემპერატურა 0 – 50 გრადუსი. უჟანგავი ფოლადის ჩასაძირი ცენტრიფუგული პომპა. შეუძლია წყლიდან 50 მმ ზომის მყარი ნაწილაკების ამოტუმბვა. ახლავს ავტომატური დაცვა უწყლობისგან, ელექტრო ტივტივას სახით.