...
EZ7300 – ბაქტერიების და პათოგენების ანალიზატორი

EZ7300 ანალიზატორი განსაზღვრავს წყალში პათოგენებს, ბაქტერიებს, მიკროალგაეს, პროტოზოას, ATP (ადენოზინის ტრიფოსფატი)-ს განსაზღვრის გზით.

...
EZ7300 – ბაქტერიების და პათოგენების ანალიზატორი

EZ7300 ანალიზატორი განსაზღვრავს წყალში პათოგენებს, ბაქტერიებს, მიკროალგაეს, პროტოზოას, ATP (ადენოზინის ტრიფოსფატი)-ს განსაზღვრის გზით.