...
JETINOX

თვით-მართვადი პომპები უჟანგავი ფოლადისგან, თვითრეგულირება, მაღალი შემწოვის უნარი. JETINOX ასორტიმენტში თვით-მართვადი ტუმბოები აერთიანებს ცენტრიდანული ტუმბოების უპირატესობებსა და პრაქტიკულ მახასიათებლებს თვითგანწყობილი ტუმბოების ფუნქციურობასთან, ასევე ხარისხის მუშაობასთან. ამ ტუმბოებზე Venturi-ის მილის სისტემა უზრუნველყოფს ოპტიმალურ ჰიდრავლიკურ მუშაობას და შთამბეჭდავ შეწოვის სიმძლავრეს.

...
JETINOX

თვით-მართვადი პომპები უჟანგავი ფოლადისგან, თვითრეგულირება, მაღალი შემწოვის უნარი. JETINOX ასორტიმენტში თვით-მართვადი ტუმბოები აერთიანებს ცენტრიდანული ტუმბოების უპირატესობებსა და პრაქტიკულ მახასიათებლებს თვითგანწყობილი ტუმბოების ფუნქციურობასთან, ასევე ხარისხის მუშაობასთან. ამ ტუმბოებზე Venturi-ის მილის სისტემა უზრუნველყოფს ოპტიმალურ ჰიდრავლიკურ მუშაობას და შთამბეჭდავ შეწოვის სიმძლავრეს.