...
Polymetron 9586 sc – ჟანგბადის შთანთქმის ანალიზატორი

გაზომვის დიაპაზონი ნახშირწყლები: 0 – 100 ppb გაზომვის დიაპაზონი ჰიდრაზინი: 0 – 500 ppb ნიმუშის ტემპერატურა : 5 – 45°C ანალიზის შედეგის მიღებისთვის საჭირო დრო: 60s

...
Polymetron 9586 sc – ჟანგბადის შთანთქმის ანალიზატორი

გაზომვის დიაპაზონი ნახშირწყლები: 0 – 100 ppb გაზომვის დიაპაზონი ჰიდრაზინი: 0 – 500 ppb ნიმუშის ტემპერატურა : 5 – 45°C ანალიზის შედეგის მიღებისთვის საჭირო დრო: 60s