...
PVM, PVMI და PVMX

PVM, PVMI და PVMX არის არა-თვითშემწოვი ვერტიკალური მრავალსაფეხურიანი ტუმბო ხაზოვანი დიზაინის, იგი მაგრდება ფლიანეცით ანდა მუფტით შეწოვისა და დაცლის ადგილებთან. ყველა ტუმბო აღჭურვილია მაღალეფექტური ძრავით (IE3) და ვაზნის ტიპის მექანიკური ბეჭდით, მარტივი მოვლისთვის. PVM, PVMI და PVMX ტუმბოებს აქვთ სხვადასხვა ზომები და სხვადასხვა რაოდენობის ეტაპი, რათა უზრუნველყონ საკმარისი ნაკადი და წნევა.

...
PVM, PVMI და PVMX

PVM, PVMI და PVMX არის არა-თვითშემწოვი ვერტიკალური მრავალსაფეხურიანი ტუმბო ხაზოვანი დიზაინის, იგი მაგრდება ფლიანეცით ანდა მუფტით შეწოვისა და დაცლის ადგილებთან. ყველა ტუმბო აღჭურვილია მაღალეფექტური ძრავით (IE3) და ვაზნის ტიპის მექანიკური ბეჭდით, მარტივი მოვლისთვის. PVM, PVMI და PVMX ტუმბოებს აქვთ სხვადასხვა ზომები და სხვადასხვა რაოდენობის ეტაპი, რათა უზრუნველყონ საკმარისი ნაკადი და წნევა.