SUEZ: წყლის ლაბორატორიის გადაიარაღება

SUEZ

თარიღი: 2023 წელი შესრულებული პროექტი: მიწოდებული ლაბორატორიის მოწყობილობების მწარმოებელი არის გერმანულ – ამერიკული წყლის სისტემების ანალიტიკის მსოფლიო ბაზრის უპირობო ლიდერი კომპანია – HACH პროექტის მიზანი: SUEZ -ის აზერბაიჯანის ფილიალის წყლის ანალიტიკის ლაბორატორიის განახლება. პროექტის დეტალები: 2022 წელს მოხდა SUEZ -ს და ჩვენს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმება, რის ფარგლებშიც, რეგიონში SUEZ -ის ლაბორატორიული მოწყობილობებით მომარაგების […]

PepsiCo: წყლის ფილტრაცია და გაუსნებოვნება

pepsico

თარიღი: 2023 წლის იანვარი შესრულებული პროექტი: ნედლი წყლის მულტიმედია ფილტრით და ულტრაიისფერი დასხივებით დამუშავება. პროექტის მიზანი: წყალში არსებული სიმღვრივის ნაწილაკების შემცირება და მიკრობიოლოგიური დამუშავება. პროექტის დეტალები: დამონტაჟებული მულტიმედია ფილტრის მასალა არის უჟანგავი ფოლადი – AISI304, ხოლო ულტრაიისფერი დასხივების სისტემის – AISI 316; სისტემის ავტომატურ მართვას უზრუნველყოფს SIEMENS-ის ჭკვიანი კონტროლერი.

New Farm: კომპაქტური ულტრაფილტრაცია

new-farm

თარიღი: თებერვალი, 2023 შესრულებული პროექტი: კომპანია “ახალი ფერმისთვის” ულტრაფილტრაციის სისტემის მიწოდება და ექსპლუატაციაში გაშვება. პროექტის მიზანი: მტკვრის წყლიდან სასმელი წყლის მიღება, მექანიკური დამუშავება და გაუსნებოვნება. პროექტის დეტალები: დამონტაჟდა კონტეინიზირებული წყლის დამუშავების სისტემა, ოთხ ეტაპიანი დამუშავებით, მულტიმედია ფილტრაცია, კარტრიჯული ფილტრაცია, შემდეგ ულტრაფილტრაცია და გაუსნებოვნება. დამუშავებული წყალი გადადის წყლის სადისტრიბუციო რეზერვუარებში, საიდანაც ხდება მისი განაწილება ფერმაში.

Siemens Energy: წყლის ლაბორატორიის მოწყობა

siemens-energy

თარიღი: 2022 წელი შესრულებული პროექტი: Მიწოდებული ლაბორატორიული მოწყობილობების ჩამონათვალი მოიცავს: სპექტროფოტომეტრს, ელექტროქიმიურ ანალიზატორებს, სიმღვრივის მზომებს და ა.შ. პროექტის მიზანი: Siemens Energy Global-ის ახალ თბოელექტროსადგურში დასამუშავებელი და დამუშავებული წყლის ხარისხის მუდმივი კონტროლი. პროექტის დეტალები: ლაბორატორიის შესაძლებლობებშია ტექნიკურ და ჩამდინარე წყალში 500-მდე სხვადასხვა ქიმიური და ფიზიკური პარამეტრების განსაზღვრა. მოწყობილობების მწარმოებლები არიან HACH და მსგავსი რანგის სხვა გერმანულ […]

Coca Cola: წყლის ფილტრაცია და გაუსნებოვნება

coca-cola

თარიღი: 2019 შესრულებული პროექტი: წყლის გაუსნებოვნების სისტემის ინსტალაცია და ექსპლუატაციაში გაშვება კოკა კოლას ახალ საწარმოში, ნატახტარში. პროექტის მიზანი: წყალში მიკრობიოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და “მთის წყლის” მექანიკური ფილტრაცია სიმღვრივის შემცირების მიზნით, კოკა კოლა-ს მიერ შედგენილი ტექნოლოგიური სქემის მიხედვით. პროექტის დეტალები: ქლორის დოზირება ხდება კონტროლირებად რეჟიმში, წყლის ნაკადიდან გამომდინარე, რასაც აკონტროლებენ დამონტაჟებული ტურბინული ტიპის მრიცხველები. “მთის წყლის” […]

Kutaisi International Airport: автоматизация

kutaisi-aeroporti

თარიღი: 2021 წელი შესრულებული პროექტი: ქუთაისის აეროპორტში არსებული წყლის მოპოვების, ფილტრაციის და დისტრიბუციის სისტემის ავტომატიზაცია კომპანია “ToxSoft საქართველოსთან” თანამშრომლობით და კომპანია IN-SI-ს დაკვეთით. პროექტის მიზანი: არსებული სისტემის ხელით მართვის რეჟიმიდან, სისტემის ავტომატური მართვის რეჟიმში გადაყვანა. პროექტის დეტალები: მოხდა სისტემის შემადგენელი კომპონენტების ურთიერთდაკავშირება PLC კონტროლერით. გაიწერა ტუმბოების აქტივაციის და ნაკადის რეგულირების ავტომატური ალგორითმი. HMI მონიტორზე SCADA […]

Green Cape Botanico: очистка сточных вод

green cape botanico

Проект: Системы сточных вод и водоочистки. Проектирование, снабжение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции по очистке сточных вод; снабжение монтаж и ввод в эксплуатацию уже существующей конструкции станции по очистке воды.

GWP: Определение мутности

gwp

Проект: Обнаружение мутности в питьевой воде Текущий проект: Установка и ввод в эксплуатацию онлайн-измерителей мутности в 14 водораспределительных узлах GWP. Цель проекта – иметь возможность обнаружения отклонения уровня мутности от национального стандарта питьевой воды.

Hotel Mercury: подготовка воды

hotel-mercury

Проект: Организация питьевых и технических вод. проектирование, снабжение, монтаж и ввод в эксплуатацию системы водоподготовки для очистки муниципальной воды до высококачественной технической воды.

Ytong Caucasus: Фильтрация воды

ytong

Для завода строительных материалов YTONG Кавказ, расположенного в Тбилиси, Грузия, была выбрана трехступенчатая схема обработки воды. Входная вода поступает из ближайшего канала, проходящий мимо завода и сильно загрязненный, поэтому для получения очищенной воды приемлемого качества требовался особый подход. Мы выбрали три этапа механической обработки, совмещенной с окислением, для получения требуемых параметров на выходе системы.