კლიენტები
Borjomi_mineral_Water
Argo
RMG Gold
აეროპორტების_გაერთიანება
INSI_Construction
გარდაბნის თბოსადგური 1
თბოსადგური 2
Batumi Water
Mtkvari Energy
პარაგრაფი
Grupo Cobra
Shilda Winery
კახური ტრადიციული მეღვინეობა
ასკანელი
მარეული მეღვინეობა
BBD
ადკ ინჟინერინგი
Ytong Xella
Abi Pharm
სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორია
გეოფიზიკის ინსტიტუტი
Automatization
Detra_group
პროექტები
პროექტები