...
2802300
თავისუფალი ქლორის რეაგენტი სწრაფი ტესტის დისპენსერისთვის....
სრულად ნახვა
...
1429099
ალუმინის რეაგენტი ფხვნილის სახით - AluVer 3, მეთოდის ნომერი - 8012....
სრულად ნახვა
...
1429449
ალუმინის რეაგენტი ფხვნილის სახით, მეთოდი „Aluminon“....
სრულად ნახვა
...
1457799
ასკორბინის მჟავის რეაგენტი ფხვნილის სახით...
სრულად ნახვა
...
2105560
თავისუფალი ქლორის რეაგენტი SWIFTtest დისპენსერისთვის....
სრულად ნახვა
...
2105569
თავისუფალი ქლორის რეაგენტი ფხვნილის სახით, 0.02 - 2.00 მგ/ლ Cl₂...
სრულად ნახვა
...
2105669
საერთო ქლორის რეაგენტი ფხვნილის სახით, 0.02 - 2.00 მგ/ლ Cl₂...
სრულად ნახვა
...
2105769
რკინის რეაგენტი ფხვნილის სახით FerroVer-ის მეთოდით, 0.02-3.00 მგ/ლ Fe....
სრულად ნახვა
...
2106269
ლიმონმჟავის რეაგენტი ფხვნილის სახით. 10 მლ ნიმუშისთვის. შეკვრაში 100 ცალი....
სრულად ნახვა
...
LCA707
ხარისხის კონტროლის სტანდარტი ანალიზების სისწორის გადასამოწმებლად. მოიცავს: LCK341 ნიტრიტი, 0.015-0.6 მგ/ლ NO2-N LCK614 ჟანგბადის ქიმიური მოხმარება, 50...
სრულად ნახვა
...
LCA708
ხარისხის კონტროლის სტანდარტი ანალიზების სისწორის გადასამოწმებლად. მოიცავს: CK338 ლატონი, 20-100 მგ/ლ TNb LCK514 ჟანგბადის ქიმიური მოხმარება, 100-2000 ...
სრულად ნახვა
...
LCA705
ხარისხის კონტროლის სტანდარტი ანალიზების სისწორის გადასამოწმებლად. მოიცავს: LCK014 ჟქმ, 1000-10000 მგ/ლ O2 LCK302 ამონიუმი, 47-130 მგ/ლ NH4-N LCK311 ქლ...
სრულად ნახვა
...
LCA702
ხარისხის კონტროლის სტანდარტი ანალიზების სისწორის გადასამოწმებლად. მოიცავს: LCK521 რკინა, 0.01-1.0 მგ/ლ Fe LCK529 სპილენძი, 0.01-1.0 მგ/ლ Cu LCK537 ნიკ...
სრულად ნახვა
...
2106769
სულფატის რეაგენტი. 2-70 მგ/ლ SO₄...
სრულად ნახვა
...
2106869
ციანიდის რეაგენტი CyaniVer® 3. 10 მილილიტრი, 100/შეკვრაში...
სრულად ნახვა
...
2106969
ციანიდის რეაგენტი CyaniVer® 4. 10 მილილიტრი, 100/შეკვრაში...
სრულად ნახვა
...
2107069
ციანიდის რეაგენტი CyaniVer® 5. 10 მილილიტრი, 100/შეკვრაში...
სრულად ნახვა
...
LCK554
ჟანგბადის ბიოლოგიური მოხმარების კიუვეტური ტესტები, 0.5 – 12.0 მგ/ლ O₂, 20 ტესტი...
სრულად ნახვა
...
LCK138
ლატონის საერთო აზოტის კიუვეტური ტესტი, 1 – 16 მგ/ლ TN, 25 ტესტი...
სრულად ნახვა
...
LCA709
ხარისხის კონტროლის სტანდარტი ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების, ფოსფატების, ნიტრიტების...
სრულად ნახვა
...
LCA721
ხარისხის კონტროლის სტანდარტი ჩამდინარე წყლების პარამეტრებისთვის...
სრულად ნახვა
...
2107369
მოლიბდატის რეაგენტი ფხვნილის სახით. სილიკას აღმოსაჩენად, 1 – 100 მგ/ლ....
სრულად ნახვა
...
2107469
მჟავის რეაგენტი მაღალი დიაპაზონის სილიკასთვის...
სრულად ნახვა
...
2226966
ბუფერული ხსნარები, pH 4.01. წითელი ფერის, 50/შეკვრაში...
სრულად ნახვა
...
2227066
ბუფერული ხსნარები, pH 7.00. ყვითელი ფერის, 50/შეკვრაში...
სრულად ნახვა
...
LCI500
ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების ტესტი ISO 15705-ს შესაბამისად...
სრულად ნახვა
...
LCK014
ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების ტესტი, 1000 – 10000 მგ/ლ. 25 ტესტი...
სრულად ნახვა
...
LCK301
ალუმინის კიუვეტები 0.02-0.5 მგ/ლAl, 24 tests...
სრულად ნახვა
...
LCK303
ამონიუმის კიუვეტები, 2.0-47.0 მგ/ლ NH₄-N, 25 ტესტი...
სრულად ნახვა
...
2319800
ქლორიდების რეაგენტი, 0.1-25.0 მგ/ლ Cl⁻...
სრულად ნახვა
...
2376526
პოლივინილის სპირტის დამშლელი აგენტი, 50 მლ...
სრულად ნახვა
...
2376626
მინერალური სტაბილიზატორის ხსნარი, 50 მლ...
სრულად ნახვა
...
2386442
ამინომჟავის რეაგენტი, 100 მილილიტრი...
სრულად ნახვა
...
LCK304
ამონიუმის კიუვეტური ტესტი, 0.015 – 2.0 მგ/ლ NH₄-N. 25 ტესტი...
სრულად ნახვა
...
LCK305
ამონიუმის კიუვეტური ტესტი, 1.0 – 12.0 მგ/ლ NH₄-N. 25 ტესტი...
სრულად ნახვა
...
LCK313
ქრომის (III და VI) კიუვეტური ტესტი, 0.03 – 1.0 მგ/ლ. 25 ტესტი...
სრულად ნახვა
...
LCK323
ფთოროვანი ნაერთის კიუვეტური ტესტი, 0.1 – 2.5 მგ/ლ. 25 ტესტი...
სრულად ნახვა
...
2502025
თავისუფალი ქლორის რეაგენტი, Accuvac-ის ამპულები....
სრულად ნახვა
...
2458200
ამონიას რეაგენტი, ნესლერის მეთოდისთვის, 0.02-2.50 მგ/ლ NH₃-N...
სრულად ნახვა
...
2501025
გახსნილი ჟანგბადის რეაგენტი Accuvac-ის ამპულები...
სრულად ნახვა
...
2507025
FerroVer-ის რკინის რეაგენტი. 0.02-3.00 მგ/ლ Fe...
სრულად ნახვა
...
LCK339
ნიტრატების კიუვეტური ტესტი, 0.23 – 13.5 მგ/ლ NO₃-N. 25 ტესტი...
სრულად ნახვა
...
LCK326
მაგნიუმის კიუვეტური ტესტი, 0.5 – 50 მგ/ლ. 25 ტესტი...
სრულად ნახვა
...
LCK327
წყლის სიხისტის კიუვეტური ტესტი, 1 - 20° გერმანული საზომით. 25 ტესტი...
სრულად ნახვა
...
LCK332
ანიონური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების კიუვეტური ტესტები, 0.05-2.0 მგ/ლ....
სრულად ნახვა
...
2553500
სილიკას რეაგენტები. 3-1000 მიკროგრამი ლიტრზე (µg/L) SiO₂. 100 ტესტამდე...
სრულად ნახვა
...
2603300
სპილენძის რეაგენტი, 2 - 210 მიკროგრამი/ლიტრზე (µg/L) Cu....
სრულად ნახვა
...
2771320
გამტარობის სტანდარტული ხსნარი, 147 (µS/cm), პოტასიუმ ქლორიდი (KCI)...
სრულად ნახვა
...
2771420
გამტარობის სტანდარტული ხსნარი, 1413 (µS/cm), პოტასიუმ ქლორიდი (KCl)...
სრულად ნახვა
...
LCK341
ნიტრატების კიუვეტური ტესტები, 0.015 – 0.6 მგ/ლ NO₂-N. 25 ტესტი...
სრულად ნახვა
...
LCK348
ორთო / საერთო ფოსფატის კიუვეტური ტესტები, 0.5 – 1.5 მგ/ლ PO₄-P. 25 ტესტი...
სრულად ნახვა
...
LCK349
ფოსფატის კიუვეტური ტესტები, 0.05 – 1.5 მგ/ლ PO₄-P. 25 ტესტი...
სრულად ნახვა
...
LCK360
ცინკის კიუვეტური ტესტები, დიაპაზონი 0.2 – 6.0 მგ/ლ. 24 ტესტი...
სრულად ნახვა
...
2771520
გამტარობის სტანდარტული ხსნარი, 12.88 (mS/cm) მილისიმენსი/სმ...
სრულად ნახვა
...
2802300
თავისუფალი ქლორის რეაგენტი სწრაფი ტესტის დისპენსერისთვის....
სრულად ნახვა
...
2833449
კალციუმის სიხისტე: 50 მგ/ლ CaCO3-ით. დაბალი დიაპაზონი, 500 მლ...
სრულად ნახვა
...
81042H
ქრომის სტანდარტული ხსნარი, 50 მგ/ლ Cr⁶⁺ (NIST), 100 მლ.ლ...
სრულად ნახვა
...
LCK653
სულფიდის კიუვეტები, 0.1-2.0 მგ/ლ S2-, 25 ტესტი...
სრულად ნახვა
...
LCK410
თავისუფალი ქლორის კიუვ., 0.05-2.0 მგ/ლ Cl₂. 24ც....
სრულად ნახვა
...
LCK529
სპილენძის კიუვეტები, 0.01-1.0 მგ/ლ Cu. 20 ტესტი...
სრულად ნახვა
...
LCK427
ნარჩენი სიხისტის კიუვეტები, 0.02–0.6 °dH.24 ტესტი...
სრულად ნახვა